03-9331888 
אודות יעוץ והכוונה אישיים עד להחלטה!


אנו בשנהר - הדרכה ויעוץ ללימודים - מתמחים ביעוץ והכוונה למקצוע וללימודים אקדמיים. אנו מתמקדים באדם, על יכולותיו, כישוריו, יתרונותיו ומגבלותיו מול האפשרויות והדרישות של מערכת ההשכלה הגבוהה ושוק העבודה בישראל.
בשנהר מעניקים למתיעץ, בין אם לקוח פרטי או מוסדי, ליווי אישי, תהליך יעוצי והכוונה הבנויים לפי צרכיו של המזמין. כל זאת יחד עם שמירה על קריטריונים מקצועיים גבוהים ביותר.

ייעוץ והכוונה לבחירת מסלול לימודים.

שינוי מקצוע ותכנון קריירה.

הרצאות מקצועיות והרצאות העשרה.
כל הזכויות שמורות לשנהר הדרכה ויעוץ ללימודים.